Menu

Biokrb PLANIKA v krbe na drevo

Krb na drevo klient nepoužíval z viacerých dôvodov, ako boli: vysoká spotreba palivového dreva, čistenie zaneseného skla krbovej vložky a vymetanie popola. A v neposlednom rade pri dlhšom kúrení v krbe dochádzalo k pre-kúreniu priestoru, čím sa pobyt v tomto priestore stal nepohodlný. Klient sa na mňa obrátil s požiadavkou na odstránenie týchto problémov s zachovaním ohňa ako takého v priestore. Na výber sme mali dve možnosti, buď vymeniť krbovú vložku a v postate postaviť nový krb, čo by obnášalo búracie prace a všetko, čo s tým súvisí, alebo do jestvujúceho krbu na drevo aplikovať biokrb. Po krátkom zvážení možnosti sme spoločne sa rozhodli pre biokrb PLANIKA, pretože klient získal pohodlnú prevádzku a z finančné hľadiska to bola najlacnejšia alternatíva.
Viac informácii o biokrbe PLANIKA www.planikafires.sk

/ späť na projekty
obrazova_dokumentacia

Odborné články ako aj obrazové materiály sú duševným vlastníctvom autora ing. arch. tomáša krempaského a akékoľvek kopírovanie textov obrázkov a ich obsahu ako ich šírenie je možné len so súhlasom autora.